STS@BIU

מדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן

למדע ולטכנולוגיה השפעה מכרעת על עולמנו.

הם משפיעים על הבנתנו את העולם, על החברות בהן אנו חיים, כלכלתנו, גופנו ונפשנו. הם משפיעים על הדרך בה אנו חושבים, מאמינים ופועלים. למעשה, השפעת המדע והטכנולוגיה היא כה גדולה עד כי רבים רואים בהם את המוסדות המגדירים את העולם המודרני. וככל שחולף הזמן כך גוברת השפעת המדע והטכנולוגיה.

» קראו עוד

חדשות ואירועים קרובים

פרופ' גל קמינקא ירצה על ננוסוטים ואסימוב בקולוקוויום ב 29 בינואר

ד״ר דנה זרחין תרצה על טכנולוגיה זהות ומוגבלות בקולוקוויום ב 1 בינואר

פרופ' שי לביא ירצה על קצירת זרע מהמת בקולוקוויום ב 11 בדצמבר

פרופ' משה בר ירצה על המח הפרו-אקטיבי בקולוקוויום ב 27 בנובמבר

פרופ' לורן גראהם ירצה על ליסנקו ואפיגנטיקה בקולוקוויום ב 13 בנובמבר

» לחדשות ואירועים נוספים